Latest Posts

‘Gebouweigenaren moeten nu bewegen’

Verduurzaming is noodzakelijk om te komen tot kansrijk vastgoed. En om deze transformatie succesvol te kunnen maken, moeten gebouweigenaren en/ of gebruikers ‘nu bewegen’. Dat is de visie van Van Hout en DTZ Zadelhoff die ter tafel is gekomen tijdens het ‘Ronde Tafel gesprek’. Gepubliceerd in de december uitgave van ‘Eindhoven & Kempen in bed...

Lees meer

MKB merkt vanaf 2014 gevolgen Energieakkoord

De industrie moet een forse bijdrage leveren aan de doelstelling van 100 PetaJoule (PJ) energiebesparing in 2020. Deze ambitie is vastgelegd in het onlangs afgesloten Energieakkoord. Ook de kleinere bedrijven waarmee geen meerjarenafspraken zijn gesloten, krijgen vanaf 2014 te maken met de gevolgen van het Energieakkoord. Alle bedrijven hebben volgens de wet de verplichting een...

Lees meer