Duurzaam ondernemen

Kiezen voor duurzame oplossingen is voor Van Hout een tweede natuur. Natuurlijk zijn wij als organisatie duurzaam als je praat over energieverbruik. CO2-reductie is een onderwerp waar Van Hout ook intern al jarenlang actief mee bezig is. Daarnaast gaat duurzaam ondernemen voor ons veel verder.

Onze 5 pijlers voor duurzaam ondernemen en CO2-reductie

1. Gebouw en werkplek

Tijdens de herbouw van ons bedrijfspand aan de Run in Veldhoven streefden we maximale duurzaamheid na. Gelet op de GPR Gebouwnormen behaalde ons pand het predicaat Zeer Duurzaam gebouw met bijvoorbeeld een GPR > 8 en een EPBD label: A+. Het energieverbruik is significant gereduceerd door middel van o.a. isolatie, systemen voor warmteterugwinning en LED-verlichting. De benodigde energie wordt schoon opgewekt door hernieuwbare energie, onder andere met warmtepompen en zonnepanelen.

2. Transport en vervoer

Van Hout is regionaal georiënteerd, zodat het aantal reis- en vervoerskilometers minimaal is. Werknemers krijgen alternatieven aangeboden op het gebied van vervoer, gericht op CO2-reductie. Ook wordt er proactief overgestapt van vervoersmiddelen op fossiele brandstof naar elektrisch vervoer. Zo worden jaarlijks vele kilometer elektrisch en klimaatneutraal afgelegd.

3. Energie

Energie die nodig is voor onze werkprocessen wekken we zoveel mogelijk zelfstandig op. Meer dan 20% van de benodigde energie bij de pre fabricage bij Van Hout wordt opgewekt door zonnepanelen. De resterende energie wordt duurzaam ingekocht en is voorzien van een WaarborgWind-certificaat. Die certificering wordt door uitgevoerd door Stichting Milieukeur.

4. Investeren in CO2 reductie

Ons zusterorganisatie ESCo OVVIA investeert in specifieke projecten gericht op CO2-reductie in Noord-Brabant. Elke geïnvesteerde euro vanuit OVVIA zorgt voor minimaal 30 kg CO2-reductie gedurende de levensduur van de projecten. Op www.ovvia.nl kunt u enkele gezamenlijke projecten zien.

Duurzaam ondernemen betekent ook maatschappelijk betrokken zijn, een positieve bijdrage leveren aan de duurzaamheid van onze opdrachtgevers en leveranciers, aan de ontwikkeling van onze medewerkers en actief werken aan een duurzame toekomst.

5. Duurzame samenleving

Maatschappelijke betrokkenheid is verankerd in onze bedrijfscultuur. Wij geven bewust inhoud aan onze maatschappelijke rol. Daarom investeert van Hout actief een duurzame samenleving. Wij ondersteunen bijvoorbeeld sportclubs, Veldhovense evenementen, muziekverenigingen, zorginstellingen, goede doelen en culturele activiteiten. Bij de keuze voor sponsoring en ondersteuning is de leefomgeving van onze medewerkers en de regionale betrokkenheid van ons bedrijf doorslaggevend.

Duurzame opdrachtgevers en leveranciers We helpen onze opdrachtgevers en leveranciers met behulp van onze kennis en techniek om duurzaam te ondernemen. Samen met onze leveranciers zoeken we naar materialen en methoden die minimale schade toebrengen aan mens en milieu. Vervolgens bieden we de meest efficiënte, milieubewuste en energiezuinige oplossingen die bij voorkeur een positieve bijdrage leveren door bijvoorbeeld een (drastisch) lagere CO2-uitstoot.

Goed werkgeverschap Ruimte om van elkaar te leren, samen sterker te worden, jezelf te verbeteren. Wij zijn ervan overtuigd dat de investering in opleiding, ontwikkeling en welzijn van medewerkers noodzakelijk is voor een duurzame toekomst. Van Hout is een goede werkgever met een goede en gezonde werkomgeving. Met voldoende uitdagend werk en opleidingsmogelijkheden. Belangrijke aandacht gaat ook uit naar versterkte motivatie door meer eigen verantwoordelijkheid, inspraak en diversiteit van werk.

Duurzaam leren De jeugd heeft de toekomst. Daar kan niemand omheen. Daarom is het ontzettend belangrijk om hen te leren over duurzaamheid, verantwoordelijkheid en (maatschappelijke) betrokkenheid. Want op die manier verankeren we dit onderwerp direct in onze maatschappij. Daarom biedt Van Hout diverse stageprogramma’s voor BOL, BBL , HBO en WO  studenten.

Duurzaam doen we samen
Doe mee!
Neem contact met ons op
Postbus 446, 5500 AK Veldhoven
De Run 5443, 5504 DG Veldhoven

(040) 253 23 52
info@van-hout.com
Aanmelden nieuwsbrief

Lees ons privacybeleid

Bel mij terug

Lees ons privacybeleid

Op www.van-hout.com gebruiken we cookies. Dit is nodig om de website goed te laten functioneren. Bekijk ons cookiebeleid.