Onderhoud airco / koelinstallatie

Koeling. Met het veranderende klimaat en de toename van periodes met extreme weersomstandigheden, neemt de behoefte aan koeling toe. Koelinstallaties zijn gemaakt voor intensief gebruik. Maar om uw installatie optimaal te laten functioneren, is regelmatig onderhoud en inspectie een must.

Keuring koelinstallatie

Onderhoud zorgt voor een verlenging van de levensduur en voor veiligheid, zoals het voorkomen van lekkages. Bovendien helpt onderhoud energie besparen: een goed onderhouden koelinstallatie is tot 10% energiezuiniger. Daarom is keuring van de koelinstallatie voor gebouwen verplicht.

Verplichte EPBD aircokeuring

De nieuwe wettelijke richtlijn voor de EPBD, de EPBD III, geldt sinds 10 maart 2020. Heeft uw bedrijf één of meer koelinstallaties, bijvoorbeeld een warmtepomp of airconditioningssysteem met een vermogen van meer dan 70 kW? Dan valt de installatie onder de EPBD wet- en regelgeving. Meer informatie of een vraag? Neem contact op met onze EPBD-adviseurs.

Periodieke controle op lekkages

Koudemiddelen worden gebruikt in koelinstallaties of warmtepompen als medium voor het transport van warmte. Bij koudemiddelen wordt onderscheid gemaakt in natuurlijke koudemiddelen en synthetische koudemiddelen.

  • Synthetische koudemiddelen zijn stoffen die door de mens zijn ontwikkeld voor industriële doeleinden. Voor (H)CFK’s gelden Europese verordeningen met voorschriften die gericht zijn op het beschermen van het milieu. Voor HFK geldt de f-gassenregelgeving. Lees meer over de beschikbaarheid van HFK-koudemiddelen en de F-gassenverordening in deze folder.
  • Natuurlijke koudemiddelen komen ook van nature voor in het milieu, zoals water, CO2 en koolwaterstoffen, zoals ethaan en butaan. Regelgeving over natuurlijke koudemiddelen in koelinstallaties is gericht op veiligheid en staat in het Activiteitenbesluit.

Natuurlijke koudemiddelen of synthetische koudemiddelen?

Natuurlijke koudemiddelen hebben een veel lager broeikaseffect bij lekkage. Het broeikaseffect van HFK’s is 124 tot 22.800 maal groter dan het broeikaseffect van CO2; het broeikaseffect van ammoniak is nul. Vanuit milieuoogpunt zijn de natuurlijke koudemiddelen daarom een beter alternatief. Bij gebruik van natuurlijke koudemiddelen is veiligheid wel een aandachtspunt.

Bij natuurlijke koudemiddelen vindt geen uitfasering plaats. De zwaardere HFK’s worden wel uitgefaseerd in de F-gassenverordening. HFK’s worden alleen maar schaarser en dus duurder. Op termijn is het daardoor onrendabel om volledig afhankelijk te zijn van traditionele HFK’s.

Naast de stijgende kosten van F-gassen, willen we ook niet langer kiezen voor deze milieubelastende gassen. Daarom zoeken we nu al naar duurzame oplossingen. We adviseren bijvoorbeeld over broeikasversterkende HFK’s of natuurlijke koudemiddelen. Zo staat er op Strijp-T een ammoniak installatie en zijn er servicemonteurs opgeleid om aan die ammoniak installatie te mogen werken.

Maak een afspraak

Van Hout regelt de keuring en controle van gebouwgebonden koelsystemen. Maak een afspraak voor onderhoud en keuring. Of neem contact op voor meer informatie.

Neem contact met ons op
Postbus 446, 5500 AK Veldhoven
De Run 5443, 5504 DG Veldhoven

(040) 253 23 52
info@van-hout.com
Aanmelden nieuwsbrief

Lees ons privacybeleid

Bel mij terug

Lees ons privacybeleid

Op www.van-hout.com gebruiken we cookies. Dit is nodig om de website goed te laten functioneren. Bekijk ons cookiebeleid.