• Home
 • Privacy & cookie beleid van Hout

Privacy & cookie beleid van Hout

INLEIDING

Dit privacy en cookie beleid is van toepassing op alle websites (waaronder www.van-hout.com) en mobiele applicaties, gecreëerd en beheerd door Van Hout adviseurs en installateurs (KvK 17035373), hierna te noemen ‘Van Hout’.
Van Hout verwerkt persoonsgegevens van klanten, potentiële klanten, relaties en partners om de bezoekers van onze websites zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en in het kader van onze gestelde bedrijfsdoelen.

Persoonlijke gegevens van bezoekers en gebruikers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Heeft u vragen of opmerkingen over ons Privacy en Cookiebeleid, dan kunt u deze richten aan info@van-hout.com onder vermelding van “Privacy en Cookiebeleid”.

In dit privacy beleid leggen we uit waarom en op welke manier we je persoonsgegevens verwerken.

WIJ VERWERKEN DE VOLGENDE PERSOONSGEGEVENS

Van Hout verwerkt je persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Wanneer je één van de formulieren gebruikt, vragen wij om je persoonlijke en/of bedrijfsgegevens in te vullen.

Op de website staan onderstaande formulieren:

 • Contactformulier
 • Aanmelden voor nieuwsbrief
 • Bel mij terug
 • Sollicitatieformulier
 • Downloads / Aanvragen whitepaper
 • Stageformulier
 • Servicemelding
 • Energielabel aanvragen

De gegevens worden enkel gedeeld met geautoriseerde medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het functioneren van onze website. Nadat de gegevens zijn doorgestuurd naar de juiste persoon / personen binnen onze organisatie, worden je gegevens verwijderd.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die je zelf invult:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam
 • Overige bedrijfs- of persoonsgegevens die je actief verstrekt. Bijvoorbeeld door een aanmeldformulier in te vullen of in correspondentie en telefonisch contact

HET GEBRUIK VAN COOKIES

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Cookies kunnen computers of de bestanden die op de computer staan niet beschadigen. Cookies herkennen dus alleen devices, geen personen.

Op onze websites gebruiken we tracking cookies om jouw surfgedrag te analyseren via Google Analytics. Het doel hiervan is om de inrichting van onze website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Accepteer je onze cookies niet, dan kun je mogelijk niet, of niet optimaal, van alle onderdelen van onze websites gebruikmaken.

Een overzicht van de cookiegegevens die wij verzamelen:

 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website zoals je IP-adres, je besturingssysteem, de browser die je gebruikt en de pagina’s die je bezoekt op onze website.
 • Gegevens over je interacties (open- en klikgedrag) indien je nieuwsbrieven van ons ontvangt
 • Openbare data verkregen van internet en sociale profielen

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Omdat iedere browser anders is, verwijzen we je voor deze mogelijkheden naar de instellingen van je eigen browser. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens meer van je surfgedrag registreren. Je kunt er echter ook voor kiezen de cookies voor de houdbaarheidsdatum handmatig van je device(s) te verwijderen. Elke browser biedt deze mogelijkheid. Ook hiervoor verwijzen we je naar je eigen browser.

Wij willen je erop wijzen dat sommige tracking cookies, die adverteerders en website-eigenaren inzicht geven in jouw interesses, kunnen worden aan- of uitgezet via www.youronlinechoices.eu/nl bij “Jouw instellingen” of http://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren. Je kunt daar ook aangeven welke bedrijven wel en welke niet jouw surfgedrag mogen vastleggen.

WAAROM VERWERKEN WIJ JE PERSOONSGEGEVENS?

Je persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Om je te helpen met supportvragen.
 • Om onze dienstverlening te verbeteren.
 • Om vanuit een service- en marketingoogpunt met je te communiceren.
 • Om je vraag naar extra informatie te kunnen beantwoorden.
 • Voor het uitvoeren van de met jou gesloten overeenkomst(en).
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (administratie-, bewaar- en belastingplicht).

HOE LANG BEWAREN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Je persoonsgegevens bewaren we niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Sommige gegevens worden voor langere tijd bewaard om je te allen tijde van dienst te kunnen zijn. Je persoonsgegevens rondom een sollicitatie of stage worden uiterlijk 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure verwijderd. Je kunt toestemming geven om je gegevens langer te bewaren. Bijvoorbeeld omdat er op een later tijdstip mogelijk een passende functie komt.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Wij verkopen of verstrekken jouw persoonsgegevens niet aan derden. Om onze overeenkomst met jou uit te voeren, schakelen we dienstverleners in:

 • Voor het formulier ‘Aanmelden nieuwsbrief’ is dat Bobmail. Wanneer je ons daarvoor toestemming geeft, ontvang je de Van Hout nieuwsbrief op dat e-mailadres. Ontvang je de nieuwsbrief liever niet meer? Dan kun je je eenvoudig en snel uitschrijven via de link onderaan de nieuwsbrief.
 • Voor de formulieren ‘Energielabel aanvragen’ en ‘Zonnepanelen aanvragen’ is dat Typeform.
 • Daarnaast kan Van Hout incidenteel gespecialiseerde derden inschakelen voor analyse, procesverbetering, productontwikkeling of (markt-)onderzoek en daartoe gegevens, waaronder mogelijk persoonsgegevens, aan deze derden ter beschikking stellen.
  Behoudens wettelijke verplichtingen, zullen deze dienstverleners jouw persoonsgegevens alleen verwerken zoals overeengekomen met ons en zullen deze gegevens niet gebruiken voor eigen doeleinden.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Wij verwerken jouw gegevens omdat het wettelijk verplicht is, om te voldoen aan een gesloten overeenkomst met jou of voor een gerechtvaardigd marketingbelang. Ben je het hier niet meer eens, dan mag je je persoonsgegevens inzien, corrigeren of verwijderen. Wanneer het gaat om inzage in mogelijke persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. Je verzoek zal binnen twee weken verwerkt worden. Je kunt hiervoor contact opnemen met info@van-hout.com.

We willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dit is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dit kan via hun website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

HOE BESCHERMEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Wij nemen de bescherming van jouw persoonsgegevens erg serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij dragen zorg voor een goede beveiliging van de locatie waar wij je gegevens opslaan.

Mocht je het vermoeden hebben dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik. Meld ons dit dan via info@van-hout.com, zodat wij hier direct op kunnen handelen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je vragen om identificatie.

WIJZIGINGEN

Van Hout houdt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen direct op deze pagina worden doorgevoerd. De laatste wijzigingen dateren van 1 december 2020.

CONTACTGEGEVENS

Wanneer je vragen hebt over deze privacyverklaring, of een beroep wil doen op één van je wettelijke rechten, kun je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:
Van Hout adviseurs en installateurs
De Run 5443,
5504 DG Veldhoven
(040) 253 23 52
E-mail: info@van-hout.com

Neem contact met ons op
Postbus 446, 5500 AK Veldhoven
De Run 5443, 5504 DG Veldhoven

(040) 253 23 52
info@van-hout.com
Aanmelden nieuwsbrief

Lees ons privacybeleid

Bel mij terug

Lees ons privacybeleid

Op www.van-hout.com gebruiken we cookies. Dit is nodig om de website goed te laten functioneren. Bekijk ons cookiebeleid.