Energie investeringsaftrek (EIA)

Wilt u besparen op de verduurzaming van vastgoed? Haal maximaal rendement uit uw duurzame investering dankzij fiscale regelingen en subsidies zoals de Energie investeringsaftrek (EIA). Ons uitgangspunt is dat uw duurzame gebouw op het gebied van energieverbruik goedkoper wordt dan een (bestaand) conventioneel gebouw.

De EIA is een fiscale regeling waarmee de overheid u ondersteunt bij investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie (zoals warmtepompenkoude warmte opslag, warmtekrachtkoppeling, biomassa  of zonne-energie). Wanneer u gebruik maakt van EIA mag u een deel van de investering van de fiscale winst aftrekken, dat tot ruim 11% voordeel kan geven. Als ondernemer heeft u dubbel voordeel: uw energiekosten gaan omlaag en u betaalt minder belasting.

Wanneer kunt u profiteren van EIA?

  • U heeft een onderneming en bent belastingplichtig voor inkomsten- of vennootschapsbelasting in Nederland.
  • U investeert in een bedrijfsmiddel dat minimaal €2.500 kost en voldoet aan de eisen van de Energielijst.
  • De fiscale regeling biedt extra voordeel bij grootschalige verduurzaming van een kantoorpand of bedrijfspand naar energielabel B of A. Gezien de toekomstige verplichting om voor kantoren een label C te hebben, loont het direct de stap extra te zetten naar een label B of A.

Welke kosten komen in aanmerking?

Voldoet een bedrijfsmiddel aan de energieprestatie-eisen, dan komen de volgende kosten in aanmerking voor EIA. Ook voorzieningen die technisch noodzakelijk zijn voor deze bedrijfsmiddelen en die u alleen daarvoor gebruikt (zoals leidingen, appendages en meet- en regelapparatuur), vallen onder deze kosten.

Aanschafkosten
  • Aankkoopsom, inclusief kosten die u betaalt aan derden om het bedrijfsmiddel bedrijfsklaar te krijgen, bijvoorbeeld montagekosten.
  • Omzetbelasting die u aan leveranciers betaalt als u omzetbelasting niet kunt verrekenen.
Voortbrengingskosten
  • Arbeidskosten van uw eigen werknemers, ingehuurde medewerkers en loonwerkers die het bedrijfsmiddel produceren of installeren.
  • Kosten voor materialen uit uw magazijn of onderdelen van het bedrijfsmiddel die onder uw regie worden gekocht en geïnstalleerd.
  • Omzetbelasting die u aan leveranciers betaalt als u omzetbelasting niet kunt verrekenen.
Kosten voor aanpassing van bestaande bedrijfsmiddelen
  • Aanschaf- en montagekosten voor nieuwe materialen en montagekosten voor gebruikte materialen. U dient deze kosten wel te activeren op de balans.
Kosten voor advies

Ook de kosten voor een energieadvies, EPA-maatwerkadvies of actieplan voor elektromotoren vallen onder de EIA. De voorwaarden die hieraan verbonden zijn, vindt u in de volledige Energielijst, te downloaden op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Kosten die niet in aanmerking komen voor EIA

Er zijn ook kosten die niet in aanmerking komen voor EIA: Kosten voor bedrijfsmiddelen die eerder zijn gebruikt, kosten voor grond, woningen, personenauto’s en vaartuigen die een andere bestemming hebben dan beroepsvervoer, dieren, effecten, vorderingen, goodwill, vergunningen, ontheffingen, concessies en andere publiekrechtelijke dispensaties en onderhoudskosten.

Rekenvoorbeeld

De fiscale winst in 2023 bedraagt €500.000. De vennootschapsbelasting is 19% voor de eerste schijf tot €200.000 en 25,8% boven €200.000.
U doet voor €300.000 nieuwe energie-investeringen. EIA bedraagt 45,5% van €300.000, dat is €136.500. De fiscale winst wordt nu €363.500 (€500.000 – €136.500).
Zonder EIA betaalt u €115.400 vennootschapsbelasting. Met EIA betaalt u slechts €80.183 vennootschapsbelasting. Uw fiscale voordeel bedraagt €35.217. Het netto EIA-voordeel is ongeveer 11,7% van de investeringskosten.

Stappenplan

U meldt uw investering digitaal via het eLoket van RVO.nl. Let op dat u de melding doet binnen drie maanden nadat u de investeringsverplichting aangaat. Als uw investering voor EIA in aanmerking komt, ontvangt u een verklaring. Op deze verklaring staat het bedrag dat voldoet aan de EIA. U mag 45,5% van het investeringsbedrag waarvoor u een EIA-verklaring hebt ontvangen van de fiscale winst aftrekken. Uw concrete financiële voordeel is afhankelijk van het belastingpercentage waarbinnen u valt. Gemiddeld is het voordeel gelijk aan ongeveer 11% van de goedgekeurde investeringskosten.

De Energie-investeringsaftrek (EIA) en VAMIL mogen gelijktijdig worden toegepast voor bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor zowel EIA als voor VAMIL. EIA en MIA mogen niet gelijktijdig worden toegepast.

Op tijd aanvragen

Meer informatie over digitaal EIA aanvragen vindt u op Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Natuurlijk kunt u ook gebruik maken van onze kennis en Van Hout machtigen om de melding te doen en de subsidie aan te vragen.

In aanmerking komen voor de EIA subsidie 2022?

Dankzij onze ervaring en expertise op het gebied van risicobeheersing is de kans op een succesvolle EIA beschikking hoog als u indient via Van Hout. Wij helpen u met een goed onderbouwde projectomschrijving. Dus stel de aanvraag niet uit, neem vandaag nog contact op met Van Hout!

Benieuwd naar úw fiscaalvoordeel?
Wij rekenen het uit
Neem contact met ons op
Postbus 446, 5500 AK Veldhoven
De Run 5443, 5504 DG Veldhoven

(040) 253 23 52
info@van-hout.com
Aanmelden nieuwsbrief

Lees ons privacybeleid

Bel mij terug

Lees ons privacybeleid

Op www.van-hout.com gebruiken we cookies. Dit is nodig om de website goed te laten functioneren. Bekijk ons cookiebeleid.