CO2-reductie

CO2-reductie is een onderwerp waar Van Hout ook intern al jarenlang actief mee bezig is. Rendement is uiteraard een goede drijfveer, maar minstens zo belangrijk is het principe van duurzaam ondernemen. Wij bestaan al 80 jaar; om nog minstens zo lang door te kunnen, dienen wij ons aan te passen aan de eisen van deze tijd. En één van die eisen is dat we onze aarde in goede conditie dienen te houden. Reductie van CO2-uitstoot draagt daar significant aan bij.

ISO 140001 certificering

Allereerst zijn wij onderweg naar ISO 140001 certificering. Deze standaard op het gebied van milieumanagement is gericht op het beheersen en verminderen van milieurisico’s binnen onze bedrijfsvoering. Zo zorgen wij conform ISO 140001 dat de CO2-vervuiling die optreed tijdens of na werkzaamheden door installateurs tot een absoluut minimum worden beperkt.

Onze 4 pijlers voor CO2-reductie

Voor verdere CO2-reductie hanteren wij een doordachte systematiek, die is gebaseerd op 4 pijlers: gebouw en werkplek, transport en vervoer, energieverbruik en investeren in CO2 reductie. Wat zijn de genomen maatregelen per pijler?

1. Gebouw en werkplek

De locaties van Van Hout adviseurs en installateurs voldoen aan de criteria Zeer Duurzame Gebouw(-en):

  • GPR > 8,
  • EPBD label: A+
  • Bestaande gebouwen die zeer duurzaam gerenoveerd zijn.
  • Het energieverbruik is significant gereduceerd door middel van o.a. isolatie, systemen voor warmteterugwinning en LED-verlichting.
  • De benodigde energie wordt schoon opgewekt door hernieuwbare energie, onder andere met warmtepompen en zonnepanelen.

Tijdens de herbouw van ons bedrijfspand aan de Run in Veldhoven in 2015 streefden we maximale duurzaamheid na. Gelet op de GPR Gebouwnormen behaalde ons pand het predicaat Zeer Duurzaam gebouw.

2. Transport en vervoer

Van Hout is regionaal georiënteerd, zodat het aantal reis- en vervoerskilometers minimaal is. Werknemers krijgen alternatieven aangeboden op het gebied van vervoer, gericht op CO2-reductie. Ook wordt er proactief overgestapt van vervoersmiddelen op fossiele brandstof naar elektrisch vervoer. Op dit moment wordt jaarlijks al ruim 40.000 kilometer elektrisch en klimaatneutraal afgelegd.

3. Energie

Energie die nodig is voor onze werkprocessen wekken we zoveel mogelijk zelfstandig op. Meer dan 20% van de benodigde energie bij de pre fabricage bij Van Hout wordt opgewekt door zonnepanelen. De resterende energie wordt duurzaam ingekocht en is voorzien van een WaarborgWind-certificaat. Die certificering wordt door uitgevoerd door Stichting Milieukeur, welke is geaccrediteerd.

4. Investeren in CO2 reductie

Ons zusterorganisatie OVVIA investeert in specifieke projecten gericht op CO2-reductie in Noord-Brabant. Elke geïnvesteerde euro vanuit OVVIA zorgt voor minimaal 30kg CO2-reductie gedurende de levensduur van de projecten. Inmiddels wordt al meer dan 1.000 ton CO2-reductie per jaar gerealiseerd. Op www.ovvia.nl kunt u de voortgang hiervan volgen.

Duurzaam doen we samen
Doe mee!
Neem contact met ons op
Postbus 446, 5500 AK Veldhoven
De Run 5443, 5504 DG Veldhoven

(040) 253 23 52
info@van-hout.com
Aanmelden nieuwsbrief

Lees ons privacybeleid

Bel mij terug

Lees ons privacybeleid

Op www.van-hout.com gebruiken we cookies. Dit is nodig om de website goed te laten functioneren. Bekijk ons cookiebeleid.