Inzicht in onze planningscapaciteit levert jou direct profijt op!

Wij werken hard samen met onze relaties aan de energietransitie, het bestrijden klimaatverandering met verduurzaming van gebouwen en ontwikkeling van hightech in de regio.  

Dankzij jou, onze opdrachtgever, lopen wij voorop: jij hebt vertrouwen in onze kwaliteit, kunde en echte innovatiekracht. Gegeven bovenstaande uitdagingen bieden we opdrachtgevers een volgende stap aan om kosten te besparen en efficiency te bevorderen.

Zo zie je hieronder bijvoorbeeld, onze actuele capaciteitskalender van kwartaal 2 – 2023. Hierop maken we inzichtelijk hoe onze capaciteit per (project) fase verdeeld is over de tijd.

Inzicht in onze planningscapaciteit is direct voordeel voor jou!

Onze focus ligt op het leveren van waarde aan onze opdrachtgevers en het minimaliseren van verspilling. Aangezien de energietransitie veel vraagt van de installatiesector spelen kostenbesparing en efficiëntie hierbij een belangrijke rol. Met onze innovatieve procesmatige aanpak zijn we wel in staat om jouw doelen te bereiken. Voordelen waarvan jij direct profiteert als je op tijd met ons in gesprek gaat. Deze innovatie is nu ruim 2 jaar beproefd en de resultaten zijn overweldigend.

Dat stelt ons vandaag in staat deze voordelen en het resulterende profijt morgen direct terug te geven aan onze opdrachtgevers. We hanteren een processtappen benadering, waarbij we de installatiefase zo kort mogelijk proberen te houden. Tegelijkertijd ‘splitsen’ we de engineering- en werkvoorbereidingfasen van installatie zodat we (tijdig) bij jouw project kunnen investeren in prefabricage, standaardisatie, verkorten van doorlooptijden en (prijs-) risicomanagement. En dat resulteert in significante kostenbesparing voor jou als opdrachtgever.

Fasen in een project:

  • Projectdefinitie: In deze fase wordt het project geïdentificeerd en geanalyseerd. Het omvat het vaststellen van doelstellingen, scope, vereisten en beperkingen van het project. Hierbij passen we scenario-denken en digitale tweeling technologie toe om te komen tot vaststelling van de klantbehoeften en -eisen.
  • Sales Engineering: Deze fase richt zich op het vertalen van klantbehoeften en -eisen (uit de projectdefinitie) naar technische oplossingen. Het omvat het ontwerpen en specificeren van het systeem dat aan de klantvereisten voldoet met prijsvorming om tot contractvorming te komen.
  • Werkvoorbereiding: In deze fase worden de benodigde resources, materialen en planning georganiseerd. Het omvat het opwaarderen van de salesengineering naar een gedetailleerd plan en het voorbereiden van alle vereiste documentatie en middelen voor een efficiënte uitvoering.
  • Installatie: Dit is de fase waarin de daadwerkelijke installatie van het systeem of producten plaatsvindt. Het omvat het monteren, aansluiten en in bedrijf stellen van de componenten volgens de specificaties en richtlijnen uit de werkvoorbereiding en eindigt met de inbedrijfstelling van de installatie.
  • Beheer en onderhoud: Na de installatie zorgt deze fase voor het periodieke onderhoud en beheer van het systeem of producten. Het omvat het monitoren van de prestaties, het uitvoeren van reparaties, kleine klussen en indien nodig het leveren van ondersteuning aan de klant.
Besparen een goed idee?
Vraag de rendementsscan aan
direct aanvragen
Neem contact met ons op
Postbus 446, 5500 AK Veldhoven
De Run 5443, 5504 DG Veldhoven

(040) 253 23 52
info@van-hout.com
Aanmelden nieuwsbrief

Lees ons privacybeleid

Bel mij terug

Lees ons privacybeleid

Op www.van-hout.com gebruiken we cookies. Dit is nodig om de website goed te laten functioneren. Bekijk ons cookiebeleid.