• Home
  • Overheid
  • Multifunctionele Accommodatie (MFA) voor Hapert

Multifunctionele Accommodatie (MFA) voor Hapert

De gemeente Bladel wil een Multifunctionele Accommodatie (MFA) in de dorpskern van Hapert realiseren. In dit pand komen de functies onderwijs, cultuur en welzijn bijeen. Het nieuwe gebouw krijgt een centrale plaats in de dorpsgemeenschap en vormt een ontmoetingscentrum voor jong en oud. De MFA verbindt en vergroot de leefbaarheid in Hapert, voor nu en voor de toekomst.

Van Hout werkt mee aan dit prachtige project in bouwteamverband onder hoofdaannemer BMV. De bouw start in november 2020 en de oplevering staat gepland voor april 2022.

Maak een rondleiding door de nieuwe MFA voor Hapert (impressie).

Hart voor Hapert

Deze MFA wordt het Hart voor Hapert. Daarmee bedoelen we niet alleen de fysieke locatie bedoeld, de MFA is ook de sociale schakel voor ontmoeten en verbinden.

In de nieuwe MFA worden het gemeenschapshuis, de basisschool, peuterspeelzaal, ouderensteunpunt, bibliotheek en een kerkfunctie opgenomen. De combinatie van deze functionaliteiten verhoogt de sociale component van het dorp waar ontmoeten en verbinden centraal staan.

De in het plangebied aanwezige kerk met de oude pastorie wordt getransformeerd tot een multifunctionele locatie met ruimte voor dansen, feesten, vergaderen, gebed en als steunpunt voor ouderen. De sporthal, het Integraal Kind Centrum (IKC) met KDV, PSZ, BSO en school worden in het ontwerp geïntegreerd en geven de locatie haar multifunctionele karakter.

De kerk en de sporthal zijn de leidraad voor het plan. Efficiënt omgaan met de beschikbare ruimte staat centraal. De nieuwe MFA wordt een aantrekkelijk voorzieningencluster, waar alle inwoners van Hapert van kunnen profiteren. Het gebouw biedt onderdak aan het gemeenschapshuis, een ouderensteunpunt, de peuterspeelzaal, bibliotheek, basisschool en kerk.

Gebruikers van de nieuwe accommodatie versterken elkaar, verbinden inwoners en verwelkomen hen op een laagdrempelige manier. Daarom wordt het één echt dorpshart op een centrale plek.

Metamorfose kerk

Een deel van de kerk wordt verbouwd, maar de mooie bogen en het ruimtelijke karakter blijven behouden. De pastoorswoning en de oude Marnixschool worden gesloopt. De oude pastorie blijft gehandhaafd en krijgt een nieuwe functie.

Daarnaast wordt er nog nieuwbouw gerealiseerd, onder andere de school. Vervolgens wordt de nieuwbouw MFA Hapert gerealiseerd en de aansluiting gemaakt tussen de MFA en de sporthal. Deels gelijktijdig met de realisatie van het MFA wordt het terrein gefaseerd ingericht. Met als eindresultaat een MFA als middelpunt van de Hapertse samenleving.

Beelden van de bouw

Bekijk de meest recente beelden op Facebook

Neem contact met ons op
Postbus 446, 5500 AK Veldhoven
De Run 5443, 5504 DG Veldhoven

(040) 253 23 52
info@van-hout.com
Aanmelden nieuwsbrief

Lees ons privacybeleid

Bel mij terug

Lees ons privacybeleid

Op www.van-hout.com gebruiken we cookies. Dit is nodig om de website goed te laten functioneren. Bekijk ons cookiebeleid.