Nieuw PvE Frisse Scholen

Na zes jaar ligt er een nieuw Programma van Eisen Frisse Scholen. Deze versie sluit aan op de veranderde wet- en regelgeving voor energie (BENG) en volgt de nieuwste inzichten op het gebied van binnenmilieu. Scholen, adviseurs en ontwerpers kunnen eenvoudiger met de nieuwe eisen werken.

Een Frisse School is een schoolgebouw (basis- of voortgezet onderwijs) met een laag energiegebruik en een gezond binnenmilieu. In een Frisse School is aandacht voor de thema’s: energie, luchtkwaliteit, temperatuur, licht en geluid. Van Hout werkt al jaren samen met overheden en schoolbesturen aan Frisse Scholen. Lees de referentie van Veldvest.

Fijnstof en luchtkwaliteit

Een belangrijke toevoeging aan PvE Frisse Scholen 2021 is het thema fijnstof onder het kopje luchtkwaliteit. De boodschap is: Bouw geen scholen op locaties met een slechte luchtkwaliteit. Hopelijk groeit met deze eis het bewustzijn dat gezondheid voorop staat. Voor scholen die al op plekken met een slechte luchtkwaliteit staan, beperken richtlijnen de blootstelling zoveel mogelijk.

Temperatuureisen aangepast

Ook de temperatuureisen zijn aangepast en gebaseerd op recent wetenschappelijk onderzoek. De eisen aan daglicht sluiten beter aan bij het Bouwbesluit en internationale daglichtnormen.

Meer aandacht voor comfort en gezondheid

Een belangrijke verbetering is ook de nadrukkelijke aandacht voor kwaliteitsborging. Dat is nu binnen het nieuwe PvE een apart thema. Focus op monitoring van energie- en binnenmilieuprestaties creëert hopelijk meer urgentie voor het comfort en de gezondheid in schoolgebouwen.

Menukaart met 3 ambitieniveaus

Het Programma van Eisen is opgesteld als een menukaart met de keuze uit 3 ambitieniveaus:

  • Klasse C (voldoende – voldoet aan wet- en regelgeving aangevuld met basisuitgangspunten)
  • Klasse B (goed)
  • Klasse A (uitmuntend)

Wat is de juiste keuze voor vandaag én morgen?

Wij denken mee. We adviseren vaak om direct de stap naar label A te nemen, om te voorkomen dat je over een paar jaar opnieuw aan de slag moet. Via onze partner OVVIA kunnen wij zelfs een deel van die investering dragen. Plus: we laten direct zien dat je energierekening daarmee omlaag gaat. Want alleen door écht de verantwoordelijkheid op ons te nemen, overtuigen we scholen om die investeringen te maken.

Meer weten?

Met FrisseSchool2.0 van Van Hout en OVVIA kies je voor een gegarandeerd fris binnenklimaat én verduurzaming van het schoolgebouw via een ontzorgconcept. Het ontzorgconcept bestaat uit 3 belangrijke stappen:

  • Stap 1: Haalbaarheidsstudie met prioriteit voor ventilatie.
  • Stap 2: Verduurzamingsplan
  • Stap 3: Ontzorgconcept

Subsidie voor een Frisse School

Voor het all-inclusive ontzorgconcept van FrisseSchool2.0 is in 2021 een flinke subsidiepot beschikbaar onder de naam: Specifieke uitkering voor de verbetering van het binnenklimaat in scholen (SUVIS). Deze eenmalige subsidie vergoedt 30% van de totale bouwkosten en geeft een belangrijke stimulans voor een gezond binnenklimaat én het verduurzamen van schoolgebouwen. Bovendien helpt de SUVIS bij het verlagen van energieverbruik en het realiseren van het klimaatakkoord.

Het PvE Frisse Scholen 2021 is in opdracht van RVO geschreven. bba binnenmilieu is hoofdauteur en verantwoordelijk voor de binnenmilieu-eisen. Het nieuwe PvE Frisse Scholen is tot stand gekomen in samenwerking met BenR en Building Vision. Bron: Installatie & Bouw

Neem contact met ons op
Postbus 446, 5500 AK Veldhoven
De Run 5443, 5504 DG Veldhoven

(040) 253 23 52
info@van-hout.com
Aanmelden nieuwsbrief

Lees ons privacybeleid

Bel mij terug

Lees ons privacybeleid

Op www.van-hout.com gebruiken we cookies. Dit is nodig om de website goed te laten functioneren. Bekijk ons cookiebeleid.