• Home
  • Nieuws
  • Klimaatakkoord vastgesteld door kabinet

Klimaatakkoord vastgesteld door kabinet

“Het is een ongekende prestatie dat met zoveel partijen het tot een breed gedragen pakket aan maatregelen is gekomen. De energietransitie is hiermee een onomkeerbaar proces geworden. Ik kijk daarom met vertrouwen uit naar de resultaten die de komende jaren bereikt zullen worden”, aldus Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad.

Het kabinet heeft vandaag het Klimaatakkoord gepubliceerd. Als ook het parlement het akkoord heeft behandeld – naar verwachting nog volgende week – kan de uitvoering starten. Daarbij is de actieve steun van zo veel mogelijk partijen van groot belang.

GroenLinks Partijleider Jesse Klaver: “Dit is echt een bijzonder moment. Deze wet heeft een grote impact op onze toekomst en het tegengaan van klimaatverandering. Deze wet gaat Nederland veranderen.”

Klimaatwet aangenomen door Eerste Kamer

Klimaatakkoord en Klimaatwet

De Eerste en Tweede Kamer hebben in grote meerderheid de zogenoemde Klimaatwet aangenomen. Het wetsvoorstel legt vast met hoeveel Nederland de CO2-uitstoot terugdringt in 2030 en 2050. Een Klimaatwet geeft iedereen (burgers en bedrijven) zekerheid over de weg die Nederland inslaat. 
De gesprekken over het Klimaatakkoord moeten leiden tot concrete maatregelen waarmee Nederland het doel om de CO2-uitstoot in 2030 vrijwel te halveren, waarmaakt.

Klimaatdag

Vanaf 2020 is de vierde donderdag van oktober is voortaan Klimaatdag. Op die dag rapporteert het kabinet in een Klimaatnota over de broeikasgasreductie en presenteert ze, indien noodzakelijk, extra maatregelen om de klimaatdoelen te halen.

Drie doelen tot 2050

In de Klimaatwet heeft de overheid de volgende drie doelen vastgelegd:

  1. Voor 2030 moeten de broeikasgassen, vooral CO2, met 49 procent zijn verminderd ten opzichte van het ijkjaar 1990.
  2. In 2050 moet de CO2-reductie verder oplopen tot 95 procent ten opzichte van 1990.
  3. In 2050 moet de elektriciteitsproductie 100% CO2-neutraal zijn.

Meest ambitieuze klimaatwet ter wereld

Nederland is niet het eerste land dat een Klimaatwet kent. In Europa waren het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Finland, Frankrijk, Noorwegen en Zweden waren Nederland voor. In Duitsland staat in het coalitieakkoord dat er een Klimaatwet zal komen. Wel is de Nederlandse Klimaatwet op dit moment de meest ambitieuze Klimaatwet ter wereld met een reductiedoel van 95% in 2050.

Neem contact met ons op
Postbus 446, 5500 AK Veldhoven
De Run 5443, 5504 DG Veldhoven

(040) 253 23 52
info@van-hout.com
Aanmelden nieuwsbrief

Lees ons privacybeleid

Bel mij terug

Lees ons privacybeleid

Op www.van-hout.com gebruiken we cookies. Dit is nodig om de website goed te laten functioneren. Bekijk ons cookiebeleid.