Geen gasbaten maar besparingsbaten

Economie gekrompen volgens CPB….

Vorige week maakte het Centraal Planbureau (CPB) bekend dat de Nederlandse economie in het eerste kwartaal van 2014 met 1,4% is gekrompen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2013. Dat was een fikse tegenvaller voor de Nederlandse Staat, juist nu het er op leek dat de Nederlandse economie zich aan het ontworstelen was van een hardnekkige recessie. De krimp van 1,4% blijkt vooral een gevolg te zijn van het milde winterweer met als gevolg dat veel minder aardgas is verkocht. De modellen die het CPB hanteert om het bruto binnenlands product (bbp) te bepalen, corrigeren blijkbaar niet voor weersinvloeden.

….dat komt mede door het weer….

In onze sector, het verduurzamen van gebouwen op basis van prestatiegaranties, is het corrigeren van meetgegevens voor belangrijke externe factoren zoals de buitentemperatuur, een eerste vereiste om valide uitspraken te kunnen doen over geleverde prestaties. Dat zou ook moeten gelden voor de bbp-modellen van het CPB. Want stel dat gedurende de eerste drie maanden van dit jaar alle kouderecords waren verbroken, dan had het eerste kwartaal van 2014 een mooie groei laten zien van ruim 1,4%. En had minister Kamp vol trots verkondigd dat de recessie nu definitief achter ons ligt.

…. wij hebben een manier om de economische groei te laten stijgen….

Hoe verhoudt zich dit tot het beleid van diezelfde Staat om het energieverbruik met 20% te laten afnemen in de periode tot 2020. Als dat beleid werkelijkheid wordt, staan we dan ieder jaar al procenten op achterstand in de BNP-berekeningen? Willen wij onze economie echt duurzaam laten groeien, dan moeten wij ons energieverbruik inderdaad sterk gaan reduceren. Ruim 30% van het totale energieverbruik in Nederland gaat op aan de gebouwde omgeving. Hierop kan zeker 70% worden bespaard door het energiezuiniger maken van het bestaand vastgoed. Het structureel verlagen van het energieverbruik in gebouwen blijkt iedere keer eigenlijk heel eenvoudig te zijn. Overheden, bedrijven en particulieren kunnen elke dag de keuze maken om minder energie te verbruiken door muren en daken te isoleren, te kiezen voor energiezuinige verlichting, betere CV-ketels of warmteterugwinning. Stuk voor stuk investeringen die binnen enkele jaren zijn terugverdiend.

….echte groei in plaats van valse krimp!

Op macro-niveau: een jaarlijkse besparing van 10% op het totale energieverbruik vergt volgens ECN een eenmalige investering van ca. 14 miljard euro. Deze investering kent een interne rentevoet van ruim 20% en verdient zich binnen acht jaar terug. Energiebesparing in de gebouwde omgeving biedt hiermee een aantrekkelijk verdienmodel en kent relatief weinig risico’s. In 2012 bedroegen de aardgasbaten voor de Nederlandse Staat ook zo’n 14 miljard euro. Door de opbrengsten uit één jaar aardgasverkoop te investeren in het energiezuinig maken van de gebouwde omgeving levert voor jaren een gegarandeerde positieve kasstroom op die zijn weg in de economie zal gaan vinden. Dan hebben we een echte groei in plaats van deze valse krimp.
Jan van Hout, directeur Van Hout
Albert Hulshoff, AHB

Neem contact met ons op
Postbus 446, 5500 AK Veldhoven
De Run 5443, 5504 DG Veldhoven

(040) 253 23 52
info@van-hout.com
Aanmelden nieuwsbrief

Lees ons privacybeleid

Bel mij terug

Lees ons privacybeleid

Op www.van-hout.com gebruiken we cookies. Dit is nodig om de website goed te laten functioneren. Bekijk ons cookiebeleid.