• Home
  • Nieuws
  • Extra maatregelen voor verminderen CO2-uitstoot met 25%

Extra maatregelen voor verminderen CO2-uitstoot met 25%

Het kabinet heeft een aanvullend klimaatpakket bekend gemaakt. Dit pakket bevat de maatregelen die worden genomen om de CO2-uitstoot te verminderen. Door de bindende uitspraak van de Hoge Raad is de Nederlandse Staat verplicht om de emissie van broeikasgassen (CO2) eind 2020 met minimaal 25% te verminderen ten opzichte van 1990.

Het eerste voorstel voor aanvullende maatregelen ligt klaar. Daarbij is ook de samenhang met de opgave van de stikstof-problematiek meegenomen. Beide opgaven vragen immers om actie op korte termijn en in alle sectoren van de samenleving zijn maatregelen nodig om beide opgaven te realiseren.

Wegnemen belemmeringen voor economisch herstel

Juist op dit moment, ten tijde van de coronacrisis, is het van belang om deze maatregelen te nemen. Nederland bevindt zich in een uitzonderlijke situatie. Mensen maken zich zorgen over hun gezondheid, hun inkomen en hun baan.

Na de crisis moet economisch herstel maximaal de ruimte krijgen. Dit betekent dat eventuele belemmeringen voor dat herstel, zoals het niet voldoen aan het Urgenda-vonnis of de stikstofproblematiek waardoor bouwprojecten stagneren, zoveel en zo snel als mogelijk moeten worden weggenomen.

800 organisaties willen samen sneller verduurzamen

We zijn positief over deze eerste aanzet. Maar liefst 30 van de 54 maatregelen uit het ‘54puntenplan’ dat Urgenda met 800 organisaties als oplossing aan bood aan het kabinet, lijken uiteindelijk geheel of gedeeltelijk uitgevoerd te gaan worden.

Het klimaatpakket levert daarmee volgens het kabinet 8 Mton reductie op. Samen met de reeds eerder getroffen extra maatregelen zou dat bij daadwerkelijke en tijdige uitvoering structureel tot 11 Mton kunnen leiden. Als alles lukt, dan is er nog 4 Mton te gaan.

Advies: snel een concrete invulling

Toch is een concrete invulling van dit aanvullend klimaatpakket op zeer korte termijn hard nodig. Niet in Megaton, maar in subsidiebedragen. Denk aan een antwoord op vragen als:

  • Wat doet het kabinet om de doelen van de Urgenda uitspraak te halen?
  • Welke aanvullende maatregelen worden genomen met betrekking tot het Klimaatakkoord?
  • Hoe kan de bouw vraaguitval voorkomen en zelfs groen gestimuleerd worden?

Lees het persbericht voor alle maatregelen en meer details.
Bekijk hier de kamerbrief over uitvoering van het Urgenda vonnis.

Meerwaarde van Van Hout

Eén ding is zeker: willen we het klimaatakkoord halen, dan moeten we aan de slag. De boodschap is niet nieuw, wel urgent. Ga isoleren, laat zonnepanelen installeren, kies voor gasloos. Want er is zoveel meer mogelijk om onze CO2-uitstoot drastisch te verlagen. 

En Van Hout? Wij staan klaar – in de voorhoede – om mee te denken, te ontdekken en samen met onze klanten te zoeken naar de best passende duurzame oplossingen voor hun gebouw.

Graag maken we een afspraak voor een persoonlijke kennismaking. Of vraag direct een offerte aan voor een energielabel.

Neem contact met ons op
Postbus 446, 5500 AK Veldhoven
De Run 5443, 5504 DG Veldhoven

(040) 253 23 52
info@van-hout.com
Aanmelden nieuwsbrief

Lees ons privacybeleid

Bel mij terug

Lees ons privacybeleid

Op www.van-hout.com gebruiken we cookies. Dit is nodig om de website goed te laten functioneren. Bekijk ons cookiebeleid.