Energietransitie voor gemeenten

Seminar: Hoe werken we samen om de energietransitie concreet vorm te geven en aan duurzaamheidsambities te voldoen?

Alle gemeenten hebben duurzaamheidsambities te halen. Mede vanwege de voorbeeldfunctie, in combinatie met de eigen voorraad, is het van belang om die ambities te vertalen naar concrete plannen, projecten en resultaat. Welke stappen moeten daarvoor worden gezet?

Seminar met praktijkcases van gemeentes & BOM

met Jan van Hout als gastspreker

Datum: 30 oktober 2018
Locatie:Provinciehuis Noord-Brabant ‘s-Hertogenbosch
Tijd: 14.00 – 17.30 uur
Kosten: Gratis voor de doelgroep
Doelgroep: (Semi)publieke partijen zoals woningcorporaties, gemeenten, provincies, rijksoverheden, omgevingsdiensten, scholen, ziekenhuizen) en deelnemers van ESCoNetwerk
Aanmelden: secretariaat@esconetwerk.nl 

Inhoud

Om de stap te zetten van ambitieuze woorden naar concrete daden organiseert ESCoNetwerk.nl op 30 oktober 2018 een seminar dat inzicht geeft in de “do’s en don’ts” op weg naar de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed. Met een expertpanel en ervaringsdeskundigen gespecialiseerd in thema’s rondom de verduurzaming van (semi)publiek vastgoed, helpen we u op weg naar slim organiseren en versnellen van de verduurzamingsslag die u als gemeente wilt maken. We gaan in op vragen als:

  • Hoe zorgt u voor de goede startcondities en voldoende draagvlak voor de verduurzaming binnen de organisatie?
  • Hoe zorgt u er voor dat uw visie, doelstelling en uitvoering naadloos op elkaar aansluiten?
  • Hoe zorgt u voor een sterke en financierbaar business case?
  • Welke rol neemt u als publieke organisatie in de verduurzaming van uw gemeente?
  • Als er wordt gekozen voor langjarige samenwerking met een publieke en/of private partijen, hoe zorgt dan voor regie en hoe blijft u flexibel, binnen het kader van langjarige afspraken?
  • Hoe zorgt u juridisch voor stabiliteit in het aangaan van langjarige samenwerkingsverbanden met marktpartijen? En hoe om te gaan met mogelijke risico’s?

Programma

14.00 – 14.15 uur | Harry Sterk (ESCoNetwerk.nl)
Welkomstwoord

14.15 – 14.45 uur | Jan van Hout (OVVIA)
Stap voor stap gemeentelijk vastgoed en gebied verduurzamen
Wat zijn de stappen die decentrale overheden kunnen zetten in het proces van verduurzaming van gemeentelijk vastgoed? Hoe haal je daarbij als gemeente kennis en kunde slim uit de markt? Kies je dan voor langjarige partnerships? Waarom wel? Waarom niet? Aan de hand van praktijkvoorbeelden neemt Theo Fransen u mee door een concreet stappenplan.

14.45 – 15.45 uur | Diverse gemeentes
Praktijkcases: De route naar energieneutraliteit: alle zeilen bijzetten
Gemeenten willen energieneutraal zijn. Dit is alleen mogelijk als alle inwoners, organisaties en bedrijven duurzaam met energie omgaan. Met scherpe visies werken gemeentes op strategisch en tactisch niveau aan de realisatie van duurzame steden en gebieden. Tijdens dit seminar krijgt u inzicht in de reis die diverse gemeenten doormaken in de realisatie van duurzaamheidsambities.

15.45 – 16.00 uur | Pauze

16.00 – 16.30 uur | Jildau Yilmaz (Jurist, CMS Tax Law)
De regie in handen: contracten en aanbestedingen voor energieprojecten slim organiseren
Opdrachtgevers hebben de opdracht duurzaam te handelen. Duurzaamheid hoort dan ook een rol te spelen in aanbestedingsprocedures, maar toch wordt dat in de praktijk niet op een uitdagende wijze gedaan. Zonde, want het aanbestedingsrecht biedt daar mogelijkheden toe en hoeft dus niet belemmerend te werken. Hoe dat werkt in de praktijk én hoe de samenwerking vervolgens contractueel vastgelegd kan worden, wordt met u besproken.”

16.30 – 16.45 uur | Linda van Hilten (Development manager, BOM)
Realisatie van energieprojecten met BOM Renewable Energy
Samen met ondernemers, vastgoedeigenaren, overheden en burgerinitiatieven realiseert de Brabantse OntwikkelingsMaatschappij (BOM) duurzame energieprojecten gericht op besparing en productie van duurzame energie. Ze bevorderen energiebesparing in vastgoed en industrie en dragen met raad en daad bij aan rendabele oplossingen om Brabant energieneutraal te maken. Hoe vertalen zij duurzame ambities naar een rendabele business case? En hoe wordt deze financiering mogelijk gemaakt waardoor het niet bij ambitie blijft?

16.45 – 17.00 uur | allen olv Harry Sterk
Interactieve discussie ‘Van ambitie naar realisatie’
Doel van deze discussie is om kennis met elkaar uit te wisselen over de “best practices” in de energietransitie. O.a. over: de routes van andere gemeenten, de lessons learned, wat aantoonbaar wel of juist niet werkt. Welke instrumenten kunnen gemeenten inzetten en hoe kunt u alle potentie benutten en kansen grijpen?

17.00 – 17.30 uur
We borrelen en praten na over de belangrijkste take-aways en eventuele vervolgsessies.

Aanmelden

Valt u binnen de doelgroep, dan zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Doelgroep: (Semi)publieke partijen zoals woningcorporaties, gemeenten, provincies, rijksoverheden, omgevingsdiensten, scholen, ziekenhuizen) en deelnemers van ESCoNetwerk. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar: secretariaat@esconetwerk.nl 

Bekijk de uitnodiging op EscoNetwerk | PPS Netwerk

De geheimen achter ons succes
Gratis whitepaper
Duurzaam doen we samen
Doe mee!
Neem contact met ons op
Postbus 446, 5500 AK Veldhoven
De Run 5443, 5504 DG Veldhoven

(040) 253 23 52
info@van-hout.com
Aanmelden nieuwsbrief

Lees ons privacybeleid

Bel mij terug

Lees ons privacybeleid

Op www.van-hout.com gebruiken we cookies. Dit is nodig om de website goed te laten functioneren. Bekijk ons cookiebeleid.