Energie-audit verplicht voor u?

In 2012 stelde de het Europees Parlement (EP) de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) vast. In de richtlijn staat de Europese doelstelling van een 20% lagere Europees energieverbruik in 2020.

Verplichtingen bedrijfsleven

Er zijn twee verplichtingen voor het bedrijfsleven die belangrijk zijn: artikelen 8 en 14. Artikel 8 gaat over de uitvoering van energie-audits door grote ondernemingen. Artikel 14 betreft de kostenbatenanalyse bij nieuwbouw en renovatie van grotere stookinstallaties.

Wat is de energie-audit?

De energie-audit is een systematische, vierjaarlijkse aanpak met als doel informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik van een onderneming. De aanpak is bedoeld om te meten of u voldoet aan de huidige richtlijnen energiebesparing. Bewustwording en inzicht in mogelijke energiebesparingsmogelijkheden moet leiden tot het stimuleren van bedrijven en instellingen om meer maatregelen te treffen voor het besparen van energie.

33bEnergie-audit voor uw onderneming?

Heeft u een onderneming met meer dan 250 FTE? Of heeft de onderneming een jaaromzet van € 50 miljoen of meer en een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen? Dan is de energie-audit mogelijk op u van toepassing. Door middel van een stappenplan kunt u dit in meer detail nagaan.

Uitzonderingen

Voor veel grote ondernemingen geldt de auditplicht niet omdat zij standaard al een audit uitvoeren. Denk aan bedrijven die deelnemen aan de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie 2001-2020 (MJA3) of de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie ETS-ondernemingen (MEE). Maar ook bedrijven met een internationaal erkend energie- of milieubeheerssysteem of duurzaam kenmerk hoeven de energie-audit niet uit te voeren.

Actie

Afgelopen zomer heeft de RVO alle Nederlandse bedrijven aangeschreven met meer dan 250 FTE en/of een jaaromzet van € 50 mln over de EED energie auditplicht. Dit betekent dat deze organisaties moeten voldoen aan de verplichting om uiterlijk 31 december 2016 een energie audit op te stellen. Het maken, beoordelen, handhaven en het uitvoeren van de maatregelen is nieuw en niet eenvoudig. Waar moet een goede audit aan voldoen? Wat is de procedure van uitstel? En hoe zijn de maatregelen te implementeren? Zijn de investeringen die uit zo’n energie audit voortkomen subsidiabel?

Hoe komt u aan een goede audit?

Bel Van Hout? 040 253 23 52.

 

Bron: RVO

De geheimen achter ons succes
Gratis whitepaper
Duurzaam doen we samen
Doe mee!
Neem contact met ons op
Postbus 446, 5500 AK Veldhoven
De Run 5443, 5504 DG Veldhoven

(040) 253 23 52
info@van-hout.com
Aanmelden nieuwsbrief

Lees ons privacybeleid

Bel mij terug

Lees ons privacybeleid

Op www.van-hout.com gebruiken we cookies. Dit is nodig om de website goed te laten functioneren. Bekijk ons cookiebeleid.