• Home
  • Nieuws
  • Corona en ventilatie in schoolgebouwen

Corona en ventilatie in schoolgebouwen

Wil je meer weten over de Ventilatiecheck? Bezoek de pagina met specifieke informatie over deze check voor scholen en bedrijven.

De afgelopen weken is er veel gesproken over de rol van ventilatie in scholen. Goede ventilatie en een gezond binnenklimaat zijn voor elk gebouw en dus ook scholen belangrijk. Het RIVM stelt dat er op dit moment geen reden is om voor de ventilatie in schoolgebouwen af te wijken van het Bouwbesluit.

Wel ligt er een ambitieplan vanuit minister Slob en het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS). Elke school checkt voor 1 oktober of het ventilatiesysteem voldoet aan de eisen.

Het ambitieplan voor scholen

Het ambitieplan van het LCVS is dat elke school uiterlijk 1 oktober de check heeft gedaan. De check valt onder de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur. Als een gebouw niet aan de eisen voldoet, is er contact met de lokale GGD. De GGD adviseert over de maatregelen die de school moet nemen.

Ook worden het onderwijspersoneel, de leerlingen en de sectorraad voor 1 oktober geïnformeerd over de uitkomsten van de check en eventuele vervolgstappen.

Snel een duidelijk advies over ventilatie van schoolgebouwen

We begrijpen dat scholen snel duidelijkheid willen over het ventilatiesysteem. Als (vaste) partner denken we mee en helpen om voor 1 oktober aan het ambitieplan van het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) te voldoen.

Daarvoor gebruiken we een praktisch stappenplan. We verrichten metingen op school en komen met conclusies per ventilatiesysteem. Dankzij de metingen op locatie weet je snel of het ventilatiesysteem aan de landelijke richtlijnen van het Bouwbesluit voldoet. De rapportage brengt risico’s in kaart en geeft informatie over eventuele vervolgacties voor een goede en gezonde ventilatie in de klas. Nieuwe inzichten vanuit de LCVS worden uiteraard direct verwerkt in het stappenplan.

Capaciteit en planning

Per school en per ventilatiesysteem adviseren wij om tenminste 1 ruimte in kaart te brengen om een representatief beeld te schetsen van de andere ruimtes die horen bij het betreffende ventilatiesysteem.

Heb je vragen over de ventilatie in je gebouw? Neem gerust contact op met mij of met één van mijn collega’s bij Van Hout.

Totaal ontzorgen of inzet van eigen ventilatieverantwoordelijke

Ons team neemt zorgen uit handen door alle metingen te verrichten en de meetapparatuur te transporteren tussen de verschillende gebouwen. Het is ook mogelijk om je (eigen) ventilatieverantwoordelijke in te schakelen. Hij of zij ontvangt de meetinstrumenten met een instructie en zorgt zelf voor een correcte uitvoer van de metingen. De conclusie en eindbeoordeling per school volgt uit de metingen.

Vervolgacties

Vooropgesteld: er is geen reden tot paniek. De termijn van 1 oktober is kort, maar zeker haalbaar als we het samen doen. Voor meer informatie, neem vrijblijvend contact op. Met veel plezier delen we onze kennis over Frisse Scholen en ventilatie, zoals de geadviseerde klasse B voor scholen.

En uiteraard denken we graag mee over concrete vervolgacties. Denk aan het bepalen van de ventilatiehoeveelheid en of deze voldoet aan de eisen van het bouwbesluit. Of het plaatsen van een CO2-sensor met stoplicht als signaal voor de leerkracht  Of een instructie specifiek voor deze school of dit monitoringssysteem. Zo kun je op lange termijn de kwaliteit van het binnenklimaat monitoren.

Bij een mogelijk vervolgtraject om het binnenklimaat te verbeteren kunnen we dankzij de ontzorgconcepten van onze partner OVVIA extra ondersteuning bieden: bij een financieringsvraagstuk (in Noord-Brabant) of een prestatiecontract.

Een afspraak maken of meer informatie?

Neem contact op. Wij helpen je graag met een snel een duidelijk advies over de ventilatie van je schoolgebouwen en de vervolgacties die je kunt nemen.

Verder lezen?

  • Op weeropschool.nl/ventilatie staat meer informatie, zoals het advies om luchtstromen door (zwenk)ventilatoren of aircosystemen binnen één ruimte waar meerdere personen verblijven, te vermijden.
  • Op weeropschool.nl/ventilatie vind je ook de laatste versie van een uitgebreidere handreiking coronavirus en gebruik van ventilatie, verwarming en koeling op scholen. Opgesteld door de PO- en VO-raad en RuimteOK.
Neem contact met ons op
Postbus 446, 5500 AK Veldhoven
De Run 5443, 5504 DG Veldhoven

(040) 253 23 52
info@van-hout.com
Aanmelden nieuwsbrief

Lees ons privacybeleid

Bel mij terug

Lees ons privacybeleid

Op www.van-hout.com gebruiken we cookies. Dit is nodig om de website goed te laten functioneren. Bekijk ons cookiebeleid.