Nieuws

Klimaatwet aangenomen door Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft dinsdag 28 mei 2019 de Klimaatwet aangenomen. In deze ‘kaderwet’ staan drie Nederlandse klimaatdoelen. Ook staat erin hoe de regering deze doelstellingen verder moet uitwerken.

Klimaatwet aangenomen door Eerste Kamer

Drie doelen tot 2050

In de Klimaatwet heeft de overheid de volgende drie doelen vastgelegd:

  1. Voor 2030 moeten de broeikasgassen, vooral CO2, met 49 procent zijn verminderd ten opzichte van het ijkjaar 1990.
  2. In 2050 moet de CO2-reductie verder oplopen tot 95 procent ten opzichte van 1990.
  3. In 2050 moet de elektriciteitsproductie 100% CO2-neutraal zijn.

Inspanningsverplichting

De Klimaatwet legt de Nederlandse regering voor 2050 alleen een inspanningsverplichting op. In de wet staan geen juridische sancties voor het geval de doelen niet worden gehaald. Dat is volgens de initiatiefnemers ook niet nodig. Ook zonder de wet kunnen organisaties de Staat voor de rechter dagen vanwege niet gehaalde klimaatdoelen. Dat deed duurzaamheidsorganisatie Urgenda al meerdere keren.

Klimaatplan

De wet verplicht het kabinet wel om iedere vijf jaar een Klimaatplan maken. In dat plan staan de belangrijkste beslissingen die de overheid de komende jaren neemt op het gebied van klimaatbeleid.  Het plan is gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten over de klimaatverandering. Ook beschrijft het plan de recentste nationale en internationale klimaatontwikkelingen.

Maatschappelijke en financiële gevolgen

In het Klimaatplan staat verder of Nederland nog op koers ligt wat betreft de CO2-doelen en met het aandeel van de opwekking van duurzame energie. Ook worden de maatschappelijke en financiële gevolgen van de plannen in kaart gebracht. Het Klimaatplan moet als houvast dienen voor de jaarlijkse Klimaatnota van het kabinet.

Klimaatdag

Ieder jaar publiceert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een Klimaat- en Energieverkenning waarin de laatste cijfers en andere actuele zaken omtrent het klimaat staan. De publicatie verschijnt op iedere vierde donderdag in oktober. Die dag heet voortaan Klimaatdag.

Klimaatakkoord

Het ontwerp-Klimaatakkoord dat vorig jaar tot stand kwam, wordt samen met het eerder gesloten Energieakkoord onderdeel van het eerste Klimaatplan. Minister Wiebes van Klimaat moet de voorstellen van de Klimaattafels onder leiding van Ed Nijpels nu omzetten naar concreet beleid. Het kabinet heeft eerder aangekondigd dat het in juni met een pakket aan maatregelen komt.

Meest ambitieuze klimaatwet ter wereld

Nederland is niet het eerste land dat een Klimaatwet kent. In Europa waren het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Finland, Frankrijk, Noorwegen en Zweden waren Nederland voor. In Duitsland staat in het coalitieakkoord dat er een Klimaatwet zal komen. Wel is de Nederlandse Klimaatwet op dit moment de meest ambitieuze Klimaatwet ter wereld met een reductiedoel van 95% in 2050.

Lees de officiële tekst van de definitieve Klimaatwet (pdf)

Dit bericht is gepubliceerd op Gawalo. Lees het originele artikel.

Neem contact met ons op
Postbus 446, 5500 AK Veldhoven
De Run 5443, 5504 DG Veldhoven

(040) 253 23 52
info@van-hout.com
Aanmelden nieuwsbrief

Lees ons privacybeleid

Bel mij terug

Lees ons privacybeleid

Op www.van-hout.com gebruiken we cookies. Dit is nodig om de website goed te laten functioneren. Bekijk ons cookiebeleid.